ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

αδειες λειτουργιας υγειονομικου ενδιαφεροντος

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Realcon ιδρύθηκε το 2010 με την σύμπραξη των Διπλωματούχων Μηχανικών : Μπαλλά Χρ. Ηλία Πολιτικού Μηχανικού – Δομοστατικού και του Αντωνόπουλου Θ. Αθανασίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ (με ειδικότητα στον Ενεργειακό Τομέα).

Έχοντας σαν βάση την 10ετή πλέον εμπειρία μας, τόσο στον μελετητικό αλλά και στον κατασκευαστικό χώρο, έργων κυρίως του ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με συνέπεια την μελέτη εφαρμογής, την επίβλεψη αλλά και την κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικού έργου, όπως :


Μελέτη-Κατασκευή Ενεργειακών Έργων (Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί).


Αρχιτεκτονικές Μελέτες και Τοπογραφικά Διαγράμματα.


Μελέτη-Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.


Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών (Θερμοπροσόψεις, Αντλίες Θερμότητας).


Εργασίες Ανακαίνισης Κατοικιών & Επαγγελματικών Χώρων.


Μελέτη-Κατασκευή Οικοδομικών Έργων.

Το δίκτυο συνεργατών αλλά και τεχνικών συνεργείων που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια μας δίδει τη δυνατότητα να παρέχουμε ένα άρτιο τεχνικό αποτέλεσμα σε ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Το επιστημονικό αλλά και τεχνικό προσωπικό της Realcon συνεχώς παρακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας με παρακολούθηση πλήθους τεχνικών σεμιναρίων και ενημερώνεται σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα προκειμένου να παρέχει τις βέλτιστες υπηρεσίες στους πελάτες που μας εμπιστεύονται.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο μηχανικό της εταιρείας μας