Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί της Realcon με την απαραίτητη εμπειρία και γνώση της νομοθεσίας αναλαμβάνουν υπεύθυνα την όλη διαδικασία για την έκδοση μια σειρά αδειών όπως οι Αδειες Λειτουργιας Καταστηματων Υγειονομικου Ενδιαφεροντος.

Αδειες Λειτουργιας ΚΥΕ Θεσσαλονικη

Αδειες Λειτουργιας Καταστηματων Υγειονομικου Ενδιαφεροντος (Κ.Υ.Ε)

Για να εκδώσουμε Αδειες Λειτουργιας Καταστηματων Υγειονομικου Ενδιαφεροντος, πρώτα πραγματοποιείται αυτοψία στο χώρο για να διαπιστωθεί η νομιμότητα του ακινήτου κι  αν επιτρέπεται η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ακολουθεί αναλυτική αποτύπωση και σχεδιασμός των κατόψεων του ακινήτου.

Εν συνεχεία και σε άμεση συνεργασία με τον τελικό πελάτη ακολουθεί η εκπόνηση του σχεδίου χωροθέτησης του υπό ίδρυση καταστήματος και επιβεβαίωση από τους αρμόδιους επόπτες υγείας ότι η διαμόρφωση και οι προδιαγραφές των χώρων είναι σύμφωνη με την ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη Υ.Α. οικ. 47829/2017. Εκπόνηση τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων εφαρμογής και παράδοση αυτών στα συνεργεία για να αρχίσουν οι εργασίες διαμόρφωσης του καταστήματος.

Ταυτόχρονα εκπονούνται οι αρμόδιες μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας (όπου απαιτούνται) και τεύχη υπολογισμών και τεχνικών προδιαγραφών και κατατίθενται προς έγκριση και θεώρηση στο αρμόδιο γραφείο Πυρασφάλειας.

Ο ρόλος του Μηχανικού πλέον είναι αρκετά σοβαρός διότι οι λάθος τεχνικές συμβουλές και άγνοια της Νομοθεσίας επιβαρύνουν τον τελικό πελάτη με πολλαπλά έξοδα και ανάκληση της αδείας του καταστήματος του.

Η εμπειρία των δέκα (10) και πλέον ετών μας έχει καταξιώσει στην Ελληνική αγορά και δραστηριοποιούμαστε σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων όπως :

  • Εκπαιδευτήρια-Φροντιστήρια
  • Εστιατόρια
  • Ψητοπωλεία-Σνακ Μπαρ-Πιτσαρίες
  • Καφετέριες
  • Αναψυκτήρια

Αδειες Λειτουργιας Καταστηματων Υγειονομικου Ενδιαφεροντος – Η Realcon δύναται να αναλάβει τη διαχείριση / συντονισμό όλου του έργου ούτως ώστε να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές της Νέας Υγειονομικής Διάταξης και ο πελάτης να έχει στη διάθεση του ολοκληρωμένο Τεχνικό Φάκελο σε περίπτωση εκτάκτου ελέγχου από κάθε Αρμόδια Αρχή.