Οι μελετες Η/Μ εγκαταστασεων αποτελούν κύριο μέλημα και υπηρεσία της εταιρείας μας. Στόχος της μελέτης εφαρμογής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι η ορθολογική κατανάλωση ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση του κόστους κατασκευής και η υγιεινή και ευχάριστη διαμονή των χρηστών του κτιρίου (κτίρια εργοστασιακών εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων, εταιρειών, κατοικιών καθώς και άλλων κτιριακών υποδομών).

Μελετες Η/Μ Εγκαταστασεων Θεσσαλονικη

Μελετες Η/Μ Εγκαταστασεων Θεσσαλονικη

Τα τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια κατευθύνουν και τη φιλοσοφία που θα ακολουθηθεί στην τελική σχεδίαση αναφορικά με όλες τις Μελετες Η/Μ Εγκαταστασεων. Η σωστή συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ αρχιτέκτων μηχανικού – πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου μηχανικού οδηγεί σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

Στον τελικό πελάτη παραδίδεται αναλυτικό τεύχος υπολογισμών, τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και σχέδια εφαρμογής ούτως ώστε να μπορέσει στη συνέχεια ο εργολάβος να προμετρήσει σε σωστή βάση το τεχνικό έργο και να δοθεί ο τελικός προϋπολογισμός κατασκευής του έργου στον πελάτη.

Η Realcon δύναται να αναλάβει με υπευθυνότητα και συνέπεια την εκπόνηση όλων των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά πρότυπα προδιαγραφών) όπως μελέτες :

 • Ύδρευσης-Αποχέτευσης
 • Καυσίμου Αερίου
 • Ηλεκτρολογικών Ισχυρών Ρευμάτων (Φωτισμού – Κίνησης)
 • Υποσταθμών Μέσης Τάσης
 • Ασθενών Ρευμάτων
 • Θέρμανσης
 • Κλιματισμού
 • Εξαερισμού
 • Θεμελιακής Γείωσης & Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας
 • Παθητικής-Ενεργητικής Πυροπροστασίας

Έχουμε μελετήσει με επιτυχία πλήθος έργων στους τομείς :

 • Υγείας (Ιδιωτικές Κλινικές)
 • Εκπαίδευσης ( Ι.Ι.Ε.Κ.)
 • Χώρων Συνάθροισης Κοινού (Κέντρα Διασκέδασης Εστιατόρια)
 • Επαγγελματικών Χώρων (Εμπορικά Κέντρα)
 • Ειδικών Κτιρίων (DATA CENTER)

Οι γνωστές στη γλώσσα των μηχανικών «μελέτες Πολεοδομίας» που δυστυχώς εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα από συναδέλφους μηχανικούς και οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την τελική κατασκευή πλέον πρέπει να εξαλειφθούν και να καταλάβει ο κύριος του έργου ότι με την Ισχύουσα Νομοθεσία  ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται με Άδεια Δόμησης. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης.