Ο σωστός συνδυασμός μελέτης εφαρμογής και κατασκευής οδηγεί στην βέλτιστη τεχνικο-οικονομική λύση αλλά και σε σωστή διαχείριση όλου του έργου με απώτερο στόχο ένα άρτιο αποτέλεσμα για τον τελικό πελάτη σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές.

Πιστοποιητικα Πυροπροστασιας Θεσσαλονικη

Πιστοποιητικα Πυροπροστασιας Θεσσαλονικη

Η Realcon είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας (αυτόματο δίκτυο καταιονισμού ύδατος κατά EN-12845, μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο κατά ΤΟΤΕΕ 2451/86, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης κατά EN-54, αυτόματο σύστημα τοπικής κατάσβεσης μαγειρείων WET CHEMICAL κατά NFPA 17A, αυτόματα συστήματα ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνης, CO2,)  προκειμένου να εκδοθούν, όπου απαιτείται με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα Πιστοποιητικα Πυροπροστασιας.

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας διαθέτουν την εμπειρία να διαχειριστούν τόσο το τμήμα που αφορά την ορθή σύνταξη των μελετών και την διεκπεραίωση του τεχνικού φακέλου στο αρμόδιο γραφείο πυρασφάλειας αλλά και το τμήμα επίβλεψης και κατασκευής του εκάστοτε τεχνικού έργου πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και δομικής πυροπροστασίας.

Ο σωστός συνδυασμός μελέτης εφαρμογής και κατασκευής οδηγεί στην βέλτιστη τεχνικο-οικονομική λύση αλλά και σε σωστή διαχείριση όλου του έργου με απώτερο στόχο ένα άρτιο αποτέλεσμα για τον τελικό πελάτη σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές.

Έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόσει με επιτυχία πλήθος μελετών εφαρμογής σε διαφορετικούς τομείς δράσης. Συγκεκριμένα έχουμε εκδώσει μια σειρά από πιστοποιητικα πυροπροστασιας σε:

  • Εκπαίδευσης (Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Ι.Ι.Ε.Κ)
  • Χώρων Συνάθροισης Κοινού(Εστιατόρια, Ψητοπωλεία, Σνακ Μπαρ, Πιτσαρίες)
  • Βιομηχανικών Χώρων & Αποθηκών
  • Καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων & Ποτών
  • Κέντρων Διασκέδασης
  • Εμπορικών Καταστημάτων

Η πυροσβεστική υπηρεσία διενεργεί δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους και πρέπει πλέον να τηρείται και να εφαρμόζεται πιστά η ισχύουσα νομοθεσία και τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα για να αποφύγει ο τελικός πελάτης τις κυρώσεις και τις ποινικές διώξεις που προβλέπονται ανάλογα με το μέγεθος των παραλείψεων που διαπιστώνονται από την επιτροπή εκτάκτων ελέγχων.